Dil:

Şartlar ve Koşullar

Ücretsiz indirmeler

Son güncelleme: Haziran 2009

1. Kapsam

Şartlar, herhangi bir kişiye ya da tüzel kişiliğe ("Siz"), FastSpring BV ya da ortak hareket ettiği şirketler satılan yazılım ve dijital içeriklerin satışları için geçerlidir ("Ürünler"). EĞER BU WEB SİTESİNDE SİPARİŞ VERİRSENİZ, BU KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ.

2. Teklif, Sipariş ve Kabul

Bu web sitesinde belirtilen hiçbir fiyat ve tanımlama bir teklif oluşturmamaktadır ve bunlar, FastSpring, siparişinizi kabul etmeden önce, herhangi bir zaman geri çekiliebilir ya da değiştirilebilir. FastSpring, bütün Ürünlerin (indirme linkleri, lisans anahtarları, kodlar ya da Yedek CD'ler, bunan sonra genel olarak ürün(ler) olarak bahsedilecek) stokta olacağını garanti edemez ancak ürünlerin mevcut olmasını sağlamak için elinden geleni yapmaktadır.

FastSpring, siparişinizin gereklerini yerine getirebileceğini düşünmüyorsa, siparişinizi reddetmeyi herhangi bir yükümlülüğe maruz kalmaksızın, saklı tutar. Böyle bir durumda FastSpring, bu ürün için önceden yapmış ödemiş olduğunuz herhangi bir ücreti size geri ödeyecektir. Sizin tarafınızdan FastSpring'e iletilen herhangi bir sipariş, bu koşullar altında ürün satın almak için yapılan teklif niteliği taşır ve FastSpring'in siparişleri kabul etmesine bağlıdır. FastSpring'in siparişinizi kabulü gerçekleşir ve FastSpring, siparişinizi teslim ettiğinde sözleşme sonuçlandırılmış olur. FastSpring'in, vermiş olduğunuz siparişin gereklerini tam olarak yerine getirebilmesi için, siparişinizi verirken sağladığınız bilgilerin güncel ve madden doğru olduğunu beyan ediyorsunuz. Hesap bilgilerinizi, doğru ve bütün olmaları doğrultusunda güncellemeyi ve bu gibi bilgiler ile şifrelerinizi, izinsiz erişime karşı güvenli tutmaktan sorumlusunuz.

3. Fiyat ve Ödeme

Ürünler için ödenmesi gerekli fiyatlar, aksi belirtilmedikçe, kabul edilmedikçe ya da bahsedilmedikçe, sipariş alındığında geçerli fiyatlardır. Fiyatlar, web sitesinde belirtilecektir ancak herhangi bir uyuşmazlık durumunda son ve doğru fiyat size, FastSpring'in siparişinizi Kabulünde bildirilecektir.

FastSpring, Sipariş kabulünden önce, herhangi bir indirimin geri alınması ve/ya da fiyatların değiştirilmesi, herhangi bir materyaldeki artış da dahil, kargo masrafları (herhangi bir limit olmaksızın), zorunlu vergiler, gümrük vergileri ve başka herhangi bir masraf olmak üzere masraflardaki artışlar ve döviz kurlarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurma hakkını saklı tutar. Web sitemizdeki yazılım veri hataları, fiyatlandırma da yanlışlıklara sebebiyet verebilir. Fiyat yanlış ya da piyasa fiyatının çok altında bir şekilde belirtildiğinde FastSpring, siparişleri buna göre işleme koyacaktır ancak fiyatı düzeltme ve ürünü size doğru piyasa fiyatından satmayı teklif etme hakkını saklı tutar.

FastSpring, ürün teslim edilmeden önce sizi fiyatlandırmadaki herhangi bir hatadan haberdar edecektir. Böyle bir durumda, siparişinizi iptal ettirmezseniz, FastSpring tarafından bildirilmiş yeni şart ve fiyatları kabul etmiş sayılırsınız. Fiyatlar (aksi belirtilmedikçe) web sitesinde belirtilen para birimindedir.

Teslimat yaptığımız yerlerin listesi web sitemizde belirtilmektedir ve aksi belirtilmedikçe, verilen fiyatlara aşağıdaki şekildedir ve siz bunları ödemeyi kabul edersiniz:

kabul edilen teslimat adresine yapılacak teslimat ile ilgili kargo masrafları hariç

ödenmesi gerekli fiyata eklenecek (KDV, siparişte gösterilecektir) KDV ve herhangi bir vergi ya da gümrük vergisi hariç;

Ödeme, teslimattan önce ve web sitesinde belirtilen yöntemler ya da FastSpring tarafından açıklanış başka herhangi bir yöntem kullanılarak yapılacaktır. FastSpring, sipariş verildikten ve kredi kartı bilgileri FastSpring'e sağlandıktan sonra, kredi ya da debit kartlarından online tahsilat yapılacaktır. FastSpring, kabul etmeden önce kredi ya da debit kartlarını doğrulama hakkını saklı tutar. Sipariş ile ilgili bir ödemenin yapılmaması durumunda FastSpring, size herhangi bir ilave bilgi sunmadan satın almış olduğunuz yazılımın sağlayıcısına bir hak talebinde bulunabilir. Bunun sonucunda, ürünün sağlayıcısı ya da FastSpring, Ürünlerin tarafınızdan teslim edilmesi talebinde bulunabilir.

4. Teslimat

Siparişlerin kabulünde, web sitesi ya da başka herhangi bir yerde belirtilen teslimat tarihleri sadece tahminidir. FastSpring, herhangi bir gecikmeden yükümlü olmayacaktır ancak ürünlerin zamanında teslim edilmesi için elinden geleni yapmaktadır. FastSpring'in ürünleri teslim edememesi durumunda ödediğiniz ücret, yazılı talebeniz üzerine tarafınıza geri ödenecektir.

Teslimat, sadece tarafınızca belirtilmiş olan geçerli bir adrese yapılacaktır. FastSpring sipariş kabul onayında belirtilen teslimat adresinizi kontrol etmelisiniz ve FastSpring'i eğer varsa, herhangi hata ya da eksiklikten haberdar etmelisiniz. FastSpring, siparişinizi verdikten sonra teslimat adresinde yapacağınız değişikliklerden doğacak herhangi bir ekstra masrafın ücretini sizden alma hakkını saklı tutar.

FastSpring tarafından ulaştırılan ürünleri teslim almayı reddederseniz ya da teslim alamazsanız, herhangi bir kayıp ya da zarar riski size devredilecek (herhangi bir yükümlülük olmaksızın) ve FastSpring'ın, teslim edilen ürünler için noksansız ödeme hakkına sahip olacaktır ve/ya da ürünler herhangi uygun bir şekilde teslim edilecek ve/ya da riski size ait olmak üzere ürünleri muhafaza edecektir ancak istenildiğinde, ürünlerin muhafazası ile ilgili ve siparişin kabul edilmemesi ya da teslim alınamamasından doğacak herhangi bir masrafın ödenmesiyle yükümlü olabilirsiniz.

FastSpring, kabul edilen teslimat tarihinden 30 gün sonra, ürünlerden gerek gördüğü şekilde kurtulma hakkına sahiptir. Eğer ürünleri, indirilmeleri suretiyle teslim ediyorsak, bir ürünün her indirimi bir sözleşme teşkil etmektedir ve eğer herhangi bir kusur olması ihtimaliyle, sözleşmeye göre tamamen ya da kısmen iptal edemeyeceğiniz bir Ürün indirdiyseniz, kayıp ve zarar riski, ürün teslim edildiğinde size devredilmektedir.

5. Yazılım şartları

Tedarik edilen Yazılım Ürünleri, yazılımın üreticisi/sahibi tarafından yazılmış (EULA) lisansını içerir ve bu, FastSpring tarafından ürünlerle birlikte dağıtılır. Bu tür Yazılım Programları, sadece EULA'ya göre kullanılabilir ve (i) EULA tarafından izin verilmedikçe ya da (ii) ilgili kanun tarafından açıkça müsaade edilmedikçe kopyalanamaz, adapte edilemez, tercüme edilemez, mevcut hale getirilemez, dağıtılamaz, değiştirilemez, modifiye edilemez, demonte edilemez, geri derlenemez, saklanamaz, tersine tasarlanamaz ya da başka herhangi ir yazılımla birleştirilemez. Herhangi bir teknik sorun, EULA tarafından belirtildiği üzere ele alınmalıdır.

6. Yükümlülük

FastSpring ve ürünlerin satımı konusunda birlikte çalıştığı diğer şirketler, hiçbir koşul ve yasal teori, haksız fiil, sözleşme, ya da başka herhangi bir durum altında, herhangi bir direkt olmayan, özel, kaza sonucu doğan ya da dolaylı zararlardan yükümlü olmayacaktır.

FastSpring ya da birlikte çalıştığı şirketler, sözleşmeden doğan maddi sorumlulukların yerine getirilmemesi ya da ağır ihmal neticesinde doğacak zararlardan, maksimum 50.000 Eruo'ya kadar yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük sınırlaması, niteliklerine bakılmaksızın zararlarla ilgili bütün hak talepleri için geçerlidir ve sözleşme iptal edilene kadar yürürlüktedir. FastSpring'i, sizin belirlemiş olduğunuz detaylara göre ürün satılması ya da hizmet sunulması sonucunda herhangi bir ihlale sebebiyet verilmesi ya da bunun öne sürülmesi ya da herhangi bir üçüncü tarafın mülkiyet haklarının ihlal edilmesiyle dolaylı ya da doğrudan maruz kalınan ya da kendisinden talep edilen yükümlülüklere, hak taleplerine ya da masraflara karşı tanzim edeceksiniz.

7. İptal

İflas etme (örneğin, alacaklılarınızla bir anlaşma yapmanız ya da size karşı bir tasfiye kararı durumunda) başvurusunda bulunabileceğiniz ya da borcunuzu ödemeyeceğinizi düşünürsek Avantage, ürünlerin size teslimini durdurabilir. Avantage, aynı zamanda, böyle durumlarda, size e-posta ya da faks ile yazılı şekilde gönderilecek bir bildirimle siparişinizi iptal edebilir.

8. Ürünlerin mülkiyeti

Ürünlerin mülkiyeti, FastSpring, siparişinizi kabul ettiğinde, Üretici/ürünlerin sahibinden, FastSpring'e ve siparişiniz için tam ödeme yaptığınızda (Ürün ile ilgili ödenmesi gerekli herhangi bir faiz ya da ödeme de dahil olmak üzere) ve FastSpring'in hesabına aktarıldığında size geçecektir.

Ödeme yapılana ve para FastSpring'in hesabına geçene kadar sipariş edilmiş Ürünlerin sahipliği siz de olacaktır. Eğer müşteriyseniz, ürünleri yeniden satmayacaksınız. Eğer ödeme yapılmazsa, FastSpring ilgili herhangi bir Ürünü geri alıp yeniden satma hakkını saklı tutar ve siz böylelikle, önceden bildirilme şartıyla FastSpring ya da temsilcilerine, bulunduğunuz meskene girmeleri için feshedilemez bir izin vermiş oluyorsunuz.

9. Şikayetler

Ürünler teslim edildiğinde FastSpring tarafından teslim edilmiş olan ürünleri, tanımlarına uygunluğuna göre durumlarını onaylamak ve gözle görülür kusur ve eksik teslimatlar bakımından kontrol etmekle sorumlusunuz. Eğer herhangi bir kusurdan FastSpring'i, 15 (on beş) gün içerisinde yazılı olarak haberdar etmezseniz, kusurlu ve eksik teslim dilmiş ürünlerle bağlantılı haklarınızdan mahrum olacaksınız. Teslimatın Üretici/Yetkili Satıcı tarafından yapılmış olması durumunda şikayetinizi, kendilerine ya da FastSpring'e ileteceksiniz. FastSpring, şikayetinizi, FastSpring'in şikayet politikasından farklı olabilecek ilgili şikayet politikasına göre, çözümlenmesi için kendilerine iletecektir. 10. Siparişin iptali (sadece müşteriler için)

MÜŞTERİ OLARAK, HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI BİR SEBEP OLMAKSIZIN, 12. BÖLÜM - "BİLDİRİM"DE BİLDİRİLDİĞİ GİBİ FastSpring'E YAZILI OLARAK İPTAL ETMEK AMACIYLA BAŞVURMAK İÇİN 15 GÜNLÜK "YASAL BİR SÜRENİZ" BULUNMAKTADIR.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA İPTAL ETME HAKKINIZ BULUNMAMAKTADIR:

YAZILIMIN PAKETİNİ AÇMANIZ DURUMUNDA.

ÖRNEĞİN, İNDİRİLMİŞ ÜRÜNLERDE OLDUĞU ÜZERE, ÜRÜNÜN NİTELİĞİNDEN DOLAYI ÜRÜNÜN GERİ İADESİ SÖZ KONUSU DEĞİLSE YA DA ÖZELLİKLE SİPARİŞİNİZE GÖRE UYARLANMIŞSA.

Eğer siparişinizi iptal etme hakkınızı kullanırsanız, söz konusu ürünleri FastSpring'e geri iade etmekle yükümlüsünüz ve FastSpring, ödediğiniz ücreti size geri ödeyecektir. Eğer ürünleri geri gönderemezseniz ya da geri gönderilen ürünler kusurluysa, ürün değerine mukabil bir tazminat ve yapılan FastSpring tarafından iptal işlemi dahilinde yapılan herhangi bir masrafı ödemekle yükümlüsünüz. Tarafınıza yanlış ürünlerin teslim edilmesi durumunda FastSpring, ürününüzün değerine bakılmaksızın ürünlerin geri gönderilme masraflarını karşılayacaktır. Hasar görmüş ürünler için tazminat ödemeleri, siparişinizi iptalini beyanınızdan itibaren 30 gün içerisinde yapılmalıdır.

Ürün, ürünle birlikte gelmiş olan teslimat belgesinde belirtilen adres kullanılarak FastSpring'e geri gönderilmelidir.

EĞER TARAFINIZDAN SİPARİŞ EDİLMİŞ ÜRÜNLER/HİZMETLER SÖZLEŞMENİZLE, YASAL SÜRE DOLMADAN BAŞLIYORSA (ÜRÜNLERİN İNDİRİLMESİ GİBİ) İPTAL ETME HAKKINIZ SON BULUR.

11. İzinler

Ürünlerin elde edilmesi, teslimatı ya da kullanımı için gerekli herhangi bir ruhsat ya da iznin alınmasından ve gerekirse bunun kanıtını FastSpring'e sunmaktan sorumlusunuz. Bu tür ruhsat ya da izinleri alamamanızdan kaynaklı FastSpring'in maruz kalacağı herhangi bir masraf ya da ücretlerin ödenmesinden sorumlu olacaksınız. Aynı zamanda, ürünün teslim edildiği ya da kullanıldığı coğrafi bölgedeki ihracat kontrolleri, gümrük vergileri, kanun ve yönetmeliklere uymaktan da sorumlusunuz.

12. Bildirimler

Sözleşmemizle ilgili olarak yapılacak olan herhangi bir bildirim ya da diğer iletişim, yazılı şekilde yapılacaktır ve eğer FastSpring için bu web sitesinde bahsedilen irtibat bilgileri ve FastSpring'e bildirmiş olduğunuz son irtibat bilgilerine göre posta, faks ya da e-posta ile gönderilmişse, zamanında ya da yeterli şekilde gönderilmiş sayılacaktır. Gönderilecek herhangi bir bildirim, eğer faks ya da e-posta ile gönderilmişse bir sonraki iş günü gönderilmiş olarak ve eğer post ya da kurye servisi ile gönderilmişse gönderim gününden 3 gün sonra gönderilmiş olarak kabul edilecektir.

13. Geçerli kanunlar

Sözleşmemizden ya da sözleşmemizle ilgili olarak doğacak tüm ihtilaflar, öncelikle, ihtilaf başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hoşgörü ile çözülecektir. Eğer hoşgörüyle yürütülen görüşmeler ihtilafların çözümlenmesini sağlamazsa, böyle durumlarda ihtilaflar, hukuk yoluyla ve Avantaya ofisinin yer aldığı yerde geçerli olan yargıya göre çözülecektir.

14. Genel şartlar

Bu Şartların hükümleri ayrılmıştır ve herhangi bir hükmün geçerlilikten yoksunluğu, diğer hükümlerin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu Şartlar serbestçe ifade edilen iradeyi temsil etmektedir ve yazılı ya da sözlü, zorunlu ya da değil, bir ihtimale karşı buraya dahil edilmiş olmaları haricinde Avantage ile sizin aranızdaki tek Şartlardır. Avantage, şu anda yürürlükte olan Şartları zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır ve web sitesindeki değişiklikler ile ilgili bildirim düzenlemektedir. Bu tür bir bildirim yayınlandıktan sonra web sitesinde bir sipariş vererek bu değişiklikleri kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Şartlar altında haklarınızı, Avantage'ın yazılı izni olmaksızın üçünü taraflara devretme ya da atama hakkına sahip değilsiniz.

Top of page